Sweet Blend (แจ๊สมาตรฐาน สวิง บอสซาโนวา และวาไรตี้ฝรั่งเศส) วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565

Sweet Blend (แจ๊สมาตรฐาน สวิง บอสซาโนวา และวาไรตี้ฝรั่งเศส) วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565


คาสิโนคอนเสิร์ต: Sweet Blend (แจ๊สมาตรฐาน, สวิง, บอสซาโนวาและพันธุ์ฝรั่งเศส), 7 พฤษภาคม 2022,.

คาสิโนคอนเสิร์ต: Sweet Blend (แจ๊สมาตรฐาน, สวิง, บอสซาโนวาและวาไรตี้ฝรั่งเศส)
2022-05-07 19:30:00 – 2022-05-07 21:30:00

ปรับปรุงล่าสุด: 2022-04-24 โดย

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//