Jean-Paul Mochet ออกจากกลุ่มคาสิโน เขา …

หนึ่งการเดินทางและสองนัดหมาย วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นี้ Jean-Paul Mochet กำลังจะออกจากกลุ่มคาสิโนหลังจาก 22 ปีกับแบรนด์ผู้จัดการ เขาถูกแทนที่โดย Guillaume Seneclauz e ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานของ Monoprix และ Naturalia Guillaume Seneclauze จบการศึกษาจาก ESCP เริ่มต้นอาชีพในอุตสาหกรรม FMCG […]