แสดงที่โรงภาพยนตร์ DU CASINO ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แสดงที่โรงภาพยนตร์ DU CASINO ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โปรแกรมภาพยนตร์
4 – 10 พฤษภาคม

วันพุธที่ 4

15:00 เราทุกคนทำอะไร… 17:00 สัตว์มหัศจรรย์…
20:00 หมอแปลกหลายช่องทาง…

เกมที่ 5

15:00 น. SONIC 2
17:30 น. สอบหมอในลิขสิทธิ์…
20:00 พวกเราทำอะไรกัน…

วันศุกร์ที่ 6

15:00 น. SONIC 2
17:30 น. พวกเราทำอะไรกัน…
20:00 สอบหมอในลิขสิทธิ์…

เสา 7

14:30 น. พวกเราทำอะไรกัน…
17:00 หมอแปลก หลายช่องทาง…
20:00 น. สัตว์มหัศจรรย์…

สัปดาห์ที่ 8

15:00 น. SONIC 2
17:30 น. เวลาแห่งความลับ
20:00 หมอแปลกหลายช่องทาง…

วันจันทร์ที่ 9

17:00 น. สัตว์มหัศจรรย์…
20:00 หมอแปลกหลายช่องทาง…

วันอังคารที่ 10

17:00 หมอแปลก หลายช่องทาง…
20:00 น. สัตว์มหัศจรรย์…

บทความก่อนหน้านี้นักโภชนาการและนักธรรมชาติบำบัด Aude Bastien ตอนนี้ให้คำปรึกษาที่Gérardmer บทความถัดไปErène Jacquot ทิ้งเราไป