สองนัดคาสิโน

สองนัดคาสิโน

LSA ได้เรียนรู้ว่า Nicolas Joly ประธาน Casino Immobilier กับ Julien Lagubeau ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโครงการ M&A ของกลุ่ม เขาเข้าร่วมคณะกรรมการของกลุ่มคาสิโน Nicolas Joly (วิศวกรระดับบัณฑิตศึกษาจาก Ecole Centrale Paris) ทำงานกับ Casino มาตั้งแต่ปี 2008 (หลังจาก 4 ปีที่ Unibail Rodamco) จากนั้นเขาก็เป็นผู้อำนวยการอนุญาโตตุลาการอสังหาริมทรัพย์ (2008-2011) หลังจากนั้น […]