คาสิโนใช้ไฟฟ้าในลียง

คาสิโนใช้ไฟฟ้าในลียง

เริ่มจากแพลตฟอร์มการขนส่งที่ตั้งอยู่ในเขตชานเมือง Corbas จะส่งส่วนหนึ่งของคาสิโนในตัวเมืองลียง หน่วยทำความเย็นของรถยนต์ใช้พลังงานจาก “การเชื่อมต่อตู้เย็น” โดยตรง ซึ่งจ่ายพลังงานโดยตรงจากแบตเตอรี่รถยนต์ 600 โวลต์ของรถยนต์ (และไม่ได้มาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มเติม) รถบรรทุกยังมีแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อให้มีลิฟต์ท้ายรถแบบพิเศษ