ความยุติธรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน – มงโทรซ์ทำให้คนรักกีตาร์มีความสุข

ความยุติธรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน – มงโทรซ์ทำให้คนรักกีตาร์มีความสุข

– มองเทรอซ์ทำให้คนรักกีตาร์มีความสุข