การรั่วไหลของเชื้อเพลิง 800 ลิตรที่ Géant Casino ใน Albertville

การรั่วไหลของเชื้อเพลิง 800 ลิตรที่ Géant Casino ใน Albertville

การเข้าแทรกแซงครั้งสำคัญโดยนักดับเพลิงเกิดขึ้นในบ่ายวันจันทร์นี้รอบๆ Géant Casino ใน Albertville รถบรรทุกน้ำมันคาดว่าจะส่งน้ำมันไปยังสถานีบริการน้ำมันพลาดการดำเนินการ น้ำมันเชื้อเพลิงเกือบ 800 ลิตรรั่วไหลลงสู่พื้น พื้นที่รอบ ๆ รปภ. ตั้งขึ้นโดยนักดับเพลิงประมาณ 20 คน เพื่อป้องกันผู้บาดเจ็บ การระเบิด และมลภาวะ